top of page

نامه به همسایه

عین-سین-30- تهرانمدت اجرا:


زمانی که طول می‌کشد همه ساکنین محله، یک بار نامه را دیده باشندهمسایه عزیز من؛

این نامه برای همبستگی است. نوشته‌ای است به نشان اتحاد.

اگر تو هم در روزهای گذشته به خاطر ریخته شدن خون‌های بی‌گناه آزرده شدی، ما مثل همیم.

اگر ساعت‌های زیادی بیم و امید توامان، دلت را چنگ زده است، مثل هم هستیم.

اگر در روزهایی که بر ما گذشت، در خیابان نبودی، من و تو یکی هستیم، چرا که خشونت ترسناک است. از دست دادن زندگی، واهمه‌ای بنیادین است که هجومش را در خیابان بیشتر احساس می‌کنیم، حال آن‌که در خانه پشت میزهایمان، مرگ با سرعت کمتری به سراغمان می‌آید. شرایط زندگی برای به دست آوردن حداقلی معیشت ایده‌آل، حقوق اجتماعی تضمین‌کننده آزادی و برابری، امید به زندگی و ترسیم راه برای رسیدن به آرزو و آیده، روزانه سخت و سخت‌تر بوده است. من و شما این را می‌دانیم. برای همین است که برایتان نامه می‌نویسم. برای آن‌که من و شما تجربیات مشترک بسیاری از شکست، ناامیدی، عدم رضایت، دلهره، اضطراب،بیهودگی و عدم توان کافی اقتصادی داریم. برای همین شما برای من «دیگری» نیستید. شما مثل منید و ما کنار هم و با هم هستیم. اگر فکر می‌کنید این‌طور است، خواسته‌ مشخص خود را از آینده و یک حاکمیت مردمی، در پشت این صفحه و یا صفحاتی که به این نامه پیوست شده است ابراز کنید و نامه را در خانه‌ همسایه بیندازید؛ ترجیحاً طوری که مطمئن باشید آن را می‌‌خوان و او نیز احساس ما را شریک خواهد شد.بستر و مکان اجرای پروژه :

در هر محله/ خانه به خانهمخاطب و شرایط مخاطب:


همسایگان


هیچ کس از این‌که این نامه را شما یا شخص دیگری به عنوان همسایه از زیر در به خانه انداختید، مطلع نیست. بنابراین بنا بر شرایط، محله انتخابی شما می‌تواند محله واقعی سکونت شما نباشد.


5 views0 comments

Related Posts

See All

املت

ن.م.آمل بر اساس کنش د.راد Title of the Performance/عنوان اجرا* املت Session Duration/مدت اجرا به اندازه خوردن یک صبحانه صبح که بیدار می‌شوید٬ یا در فرصت استراحت کار٬ به املت فروشی٬ قهوه‌خانه٬ یا هر مح

نذری 

ن.م.آمل Title of the Performance/عنوان اجرا* نذری بر اساس ایده و ارای ماشاالله کرمی Session Duration/مدت اجرا بی‌زمان برای همسایگان و اهالی محل غذای نذری درست کنید. روی ظروف غذای نذری با ماژیک سیاه ا

یک تمرین روزمره

Title of the Performance/عنوان اجرا* فضاهای عمومی/ یک تمرین روزمره -  اجراشده توسط زنان و دختران در سراسر خیابان‌های ایران از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ Session Duration/مدت اجرا بی‌زمان روزی را تصور کنید ک

Bình luận


bottom of page